torstai 6. huhtikuuta 2017

Ekokoulun ruokapalvelu ja kuljetukset mietityttävät

Anonyymi blogimme lukija jätti meille kommentin:

"Miten tuo ekokoulu eroaa tavallisesta koulusta jos yrittäjää ei ole ruokapuolelle löytynyt, niin kuntahan sen ruokailun järjestää ja tuskin siellä siinä tapauksessa ruokaa itse valmistetaan.... Ja kuinka moni kuljetusyrittäjä rupeaa kuljettamaan lapsia biobussilla kouluun? Kuljetusoppilaita kun on ainakin 85% ja kuinka on ratkaistu se, että tällä hetkellä porukka sitten yläasteelle hajaantuu eri kouluihin ja kaveripiiri menee uusiksi? Osa kun kerkeää käydä koulua vain vuoden ennen yläasteen siirtymistään."
Pyysin kommentteja asiaan Ekokoulu väeltä, sivistystoimentoimenjohtaja Juha Toloselta ja ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattilalta, mutta kerron myös omia mielipiteitäni.

Yläasteet

"Yläkouluun mentäessä oppilasjoukko hajaantuu sekä Lievestuoreelle että Vihtavuoreen. Harmillista se toki on, mutta ei ainutkertaista. Hyviä yläkouluja ovat molemmat ja oppilaat saavat kyllä pian kavereita uudesta koulusta. Kukaan ei joudu menemään yksin uuteen kouluun, joten tuttuja on mukana. Nykyisille 4. luokkalaisille käy niin, että he ehtivät olla vuoden uudessa Ekokoulussa ja sen jälkeen siirtyvät yläkouluun. Harmillista on toki sekin, mutta jossakin vaiheessa muutos tehtävä. Toisaalta vuosi uudessa koulussa on hieno hetki kouluhistoriassa ja jää varmasti hyvin mieleen." kommentoi Juha.

Koulukujeltukset

Juha kertoi, että kuljetusyrittäjien kanssa on käyty alustavaa keskustelua biokaasun käyttämisestä polttoaineena. "Se vaatii yrittäjiltä investointeja, koska tällä hetkellä meillä ei ole biokaasubusseja/-koulutakseja. Tämän vuoksi on kysymys isosta asiasta ja sen vuoksi neuvotteluita jatketaan."

Ekokoulun ruokapalvelu

Juha kertoi: "Ruokapalveluyrittäjää etsitään vielä, mutta päivittäin valmistettavien aterioiden määrä jää sen verran pieneksi, että helppoa ei ole löytää yrittäjää". Yrittäjältä tarvitaan siis omaa innovointia siihen, miten homma lyö ns. leiville. Suunnittelupalavereissa olemme ideoineet sitä, että yrittäjä voisi tehdä ruokia koululla vapaa-aikana järjestettäviin juhliin ja tapahtumiin, tarjota lounaita kyläläisille, myydä välipaloja tai päivällisiä ekokoululaisten ja työntekijöiden perheille ja pyörittää lähiruuan jakelupistettä. Yrittäjävetoinen lähiruokaa tarjoava lounasravintola lisäisi osaltaan kylien palveluja ja Ekokoulun vetovoimaa kaikkien kyläläisten kohtaamispaikkana. Olen itsekin yrittäjä, joten tiedän, ettei yrittäminen ole aina helppoa, mutta Ekokoulu tarjoaisi kyllä aika ainutlaatuiset puitteet yrittämiseen.

Juha ja Ritva totesivat myös, että vaikkei yrittäjää löytyisi, se ei merkitse sitä etteikö lähoiruoka-ajattelua voida toteuttaa Ekokoulussa, koska se on osa suunniteltua kokonaisuutta. Jos ruokala jää kunnan vastuulle, koululle tulee ihan oma keittäjä.

Näin keittiöstä on kirjoitettu Ekokoulun suunnitelmassa:

"Ekokoulun keittiö on valmistuskeittiö ilman juuresten ja perunoiden esikäsittelytiloja. Keittiötilojen yhteiskooksi on esitetty n.101 m2 sisältäen keittiöhenkilökunnan sosiaalitilan. Keittiö vastaa koulun ja päiväkodin lounaiden sekä päiväkodin aamu- ja välipalojen valmistuksesta. Keittiön tilat suunnitellaan siten, että siellä voi toimia kunnan ruokapalvelu tai yksityinen yrittäjä, jolla [on] mahdollisuus [käyttää keittiötä myös] pitopalveluun. Ruokasalin yhteyteen tulee suunnitella keittiötila iltakäyttöön mm. kokki- / leivontakerhoille, kyläläisten ja yhteisöjen tapahtumille sekä tila lähiruokamyyntipisteelle. Tarjoilulinjaston sijoittelussa tulee huomioida iltakäyttö. Suunnittelussa on huomioitava mahdollinen [myöhemmin rakennettavat] kasvihuoneen rakentaminen opetuskäyttöön sekä maakellari palvelemaan ekologista lähiruokaraaka-aineiden säilytystä."
Nyt kutsunkin blogin lukijat vaikuttamaan tähän ruokala-asiaan seuraavasti:

 • onko sinulla tiedossa hyvä tyyppi, joka sopisi Ekokouluun yrittäjäksi? Kerro hänelle Ekokoulusta ja pyydä häntä olemaan yhteydessä esimerkiksi Ritvaan, joka voi kertoa asiasta lisää (ritva.mattila@laukaa.fi , 040 779 4751) 
 • onko sinulla tarpeita, joita yrittäjä voisi toteuttaa? Kerro tarpeistasi blogin kommenteissa. Jos yrittäjyttä harkitsevat tietäisivät, että heillä olisi koulun ja päiväkodin lisäksi muitakin vakituisia asiakkaita, hyppy yrittäjyyteen olisi ehkä vähän helpompi ottaa.

Kiitos vielä anonyymille kommentoijalle hyvistä kysymyksistä. Kysykää vaan jatkossakin Ekokoulusta, niin koitan hankkia teille vastauksia.

perjantai 31. maaliskuuta 2017

Ekokoulun 1. työmaakokous pidetty

Viime viikolla pidettiin Ekokoulun ensimmäinen työmaakokous. Tein muutamia poimintoja kokousmuistiosta tänne blogiinkin.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Koponen (WSP Finland) ja sihteerinä Markku Posio (WSP Finland), jotka toimivat jatkossakin samoissa rooleissa työmaakokouksissa, joita pidetään kerran kuukaudessa.

Ekokoulun urakkasopimuksessa on  kaikkiaan 10 välitavoitetta. Ne ovat

 1. Perustukset valmiit 28.4.17
 2. Vaippa ummessa 4.8.17
 3. Sähkökeskukset asennettu 15.9.17
 4. Lämmönsiirrin kytkettävissä 22.9.17
 5. IV-koneet asennettu 29.9.17
 6. Lämpö päällä 10.11.17
 7. Ovet asennettu 12.1.18
 8. Toimintakoepuhtaustaso saavutettu 2.3.18
 9. LVISA-toimintatarkastukset suoritettu 26.3.18
 10. Mittaus ja säätö tehty 23.4.18 
Ekokoulun piharakennuksien rakennusluvat ovat parhaillaan käsittelyssä. Huoltorakennuksen ja kasvihuoneen suunnitelmat toimitettiin Vatille (=Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi) 21.3.17. Rakennusten rakennustyöt toteutetaan tilaajan erillishankintana. Myös biokaasukattilalaitos toteutetaan tilaajan erillishankintana ja sen rakennuslupa odottaa vielä Tukesin lausuntoa.

22.3.17 pidettiin CLT-katselmus Hoiskon tehtaalla Alajärvellä. Elementtien tuotanto on käynnissä ja muutamia elementtejä oli jo valmiinakin. Laatuvaikutelma niistä oli katselmuksen pohjalta hyvä. Ennen toimitusten aloittamista tehtaalla käydään vielä toisenkin kerran, silloin tarkistetaan, että elementtien kuljetusaikaiset suojaukset ovat sopimuksen mukaisia.

Työmaa-alueen reunoilla olevia luonnontilaisia puualueita täytyy työskentelyn aikana varoa, esimerkiksi työmaaliikenne saa kulkea vain sille merkityillä väylillä. Kun alue säilyy luonnonmukaisena, turhilta maa-alueiden käsittelyiltä vältytään. Työmaan käytössä oleva alue viimeistellään vielä työmaa-ajan loputtua.

Osa käytettävistä aliurakoitsijoista oli vielä valitsematta: putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoitsija.

Hankkeessa noudatetaan urakkasopimuksiin liitettyä Terve Talo -ohjetta ja sen noudattamista valvoo Irene Lipsonen(WSP Finland). Terve Talo –tarkastuksia tehdään työmaalla 1-2 viikon välein.

maanantai 27. maaliskuuta 2017

Kuulumisia Ekokoulun rakennustyömaalta

Ekokoulua on rakennettu nyt viitisen viikkoa. Ekokouluhan yhdistää Vuonteen, Tarvaalan ja Savion koulut yhdeksi aluekyläkouluksi, jonka yhteyteen tulee myös päiväkoti. Koulun projektinjohtourakoitsija on NCC Building.

Ekokoulussa on 4 lohkoa

Kun työmaa-alueelta oli raivattu puusto rakennustyöt alkoivat maanrakennustöillä. Työmaa liitettiin vesi-, viemäri- ja sähköverkostoon ja paikalle tuotiin työmaakopit. Ensimmäisenä tehtiin perustustyöt ns. C-lohkossa, johon tulevat Ekokoulun liikuntasali, pukuhuonetilat, liikuntavälinevarastot, väestönsuoja ja teknisen työn tilat. Sen jälkeen vuorossa on ns. D-lohko, johon tulevat mm. valmistuskeittiö ja koulun hallinnolliset tilat ja viimeiseksi tehdään perustukset ns. B-lohkoon, johon tulevat päiväkodin tilat ja opetusluokat. A-lohkoon kuuluu B-, C- ja D-lohkojen keskelle muodostuva aulatila.

Ekokoulun runko valmistetaan CLT:stä

Ekologiset arvot ovat tärkeitä Ekokoululle ja ne otetaan huomioon myös rakentamisvaiheessa. Koulun rakentamisessa halutaan käyttää puuta, sillä se on kestävä materiaali, joka sitoo runsaasti hiilidioksidia. Rakennuksen runkomateriaaliksi on valittu CLT. Wikipedian mukaan "CLT (Cross-Laminated Timber) koostuu ristiinliimatuista lautakerroksista. Kerroksia on tavallisesti kolme tai viisi. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy."

Viime viikolla Ekokoulu-jengi tutki kouluun tulevia CLT-elementtejä Alajärvellä. 
Paikalla olivat Laukaan kunnan rakennuttaja Pekka Mikkonen, arkkitehti Tero Wéman,
NCC:n vastaava työnjohtaja Pasi Rompasaari ja valvoja Markku Posio, WSP Finland.
Kuva: Pauliina Saarelainen, projekti-insinööri, NCC
Ekokoulun ulkoseinät ja suuri osa väliseinistä tehdään CLT:stä. Massiivipuun hyviin ominaisuuksiin kuuluu ekologisuuden lisäksi miellyttävä sisäilma, sillä puu tasaa tehokkaasti ilmankosteutta ja lämpötilaa. Ekokoulun CLT-elementit tulevat CLT Finland Oy:ltä. Alajärven tehtaalla on jo aloitettu Ekokoulun seinäelementtien valmistus. Ensimmäiset CLT-elementit saapuvat työmaalle huhtikuussa.

Sanomalehti Ilkka uutisoi Laukaan Ekokoulun CLT-seinistä ja kertoi, että tilaus oli yrityksen ensimmäinen julkisen rakentamisen sopimus. Lue koko juttu tästä ja katso myös video, jossa näytetään, miten seinäelementit syntyvät.

Tilaa työmaatiedotteet sähköpostiisi

Työmaan ajankohtaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksista lähiympäristöön tiedotetaan viikoittain työmaatiedotteella. Sähköpostijakelulistalle voi ilmoittautua lähettämällä viestin osoitteeseen pauliina.saarelainen@ncc.fi .

PS. Ekokoulun aikataulusivua on päivitetty.

perjantai 24. helmikuuta 2017

Ekokoulu on saanut huomiota mediassa

Ekokoulu on saanut mukavasti julkisuutta viime aikoina.

Joulukuussa 2016 Yle kirjoitti Ekokoulun rakentamisen aloittamisesta, jota valitukset olivat viivästyttäneet. Tällä viikolla (22.2.2017) Yle kirjoitti siitä, että rakennustyöt ovat nyt alkaneet. Uutiseen tarttui myös Maaseudun Tulevaisuus.

Olen kerännyt näitä Ekokoulu-uutisia vuosien varrella myös Pinterestiin Ekokoulu-tauluun.

perjantai 17. helmikuuta 2017

Ekokoululla on nyt rakennuslupa!

Pyysin Laukaan kunnan rakennuttajaa Pekka Mikkosta kertomaan meille Ekokoulun tuoreita kuulumisia.

Hei Pekka! Ekokoulun kanssa on kuulemma ollut viime aikoina aika hektistä. Saimme tarjouksen kustannuslaskelmineen 16.1. ja 17.1. se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa eli Ekokoulua aletaan pian rakentaa. Olivatko laskelmat sellaiset kuin odotettiin?

Kustannukset ovat tarkentuneet ja todentuneet sitä mukaa kun projektinjohtourakoitsija on saanut toimijoilta tarjouksia eri hankintapaketeista. Tilaajana tietenkin toivoo kustannussäästöjä tarjousten myötä, mutta liikaa niitä ei ole tullut. Tilaaja on yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa laskenut hankkeelle tavoitehinnan, mihin toteutuneita kustannuksia verrataan. Tavoitehinnan alituksesta puolet ohjautuu projektinjohtourakoitsijalle ja puolet tilaajalle. Samoin jaetaan mahdollinen tavoitehinnan ylitys. Hyvässä hengessä yhteistyössä tavoitteena on tavoitehinnan alitus toiminnallisuudesta ja laadusta tinkimättä.

Ekokoulun sisätilojen suunnitelmat ovat hieman tarkentuneet. Kerrotko niistä lisää? 

Sisätilojen osalta suuria muutoksia ei matkan varrella ole tehty. Näyttämötila on muuttunut ja alakattomuutoksia on tehty aulan ja avoimien oppimisympäristöjen osalla. Muutokset ovat kohdistuneet vesikatto- ja yläpohjaratkaisuihin eli korkeasta harjakatto vaihtoehdosta on päädytty pulpettikattomalliin. 

Hapsu-hirvi pääsi taas kaverikuvaan. Kuvassa vasemmalta vastaava työnjohtaja Pasi Rompasaari ja aluejohtaja Tommi Tiihonen NCC Suomi Oy:stä. Heidän vieressään Laukaan "poijjaat" eli tekninen johtaja Janne Laiho, vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen ja rakennuttaja Pekka "Reino" Mikkonen.

Rakennuslupapaperi on jätetty ja naapureitakin on kuultu. Mitä muuta Ekokoulun ympärillä on tapahtunut? 

Puunkaato tontilla suoritettiin 8. ja 9. helmikuuta. Tilaaja on allekirjoittanut projektinjohtourakoitsijan kanssa 2. vaiheen projektinjohtourakkasopimuksen 10.2.2017. Maanrakennustyöt ja työmaa-alueen aitaaminen aloitettiin 13.2.2017. Rakennuslupa Ekokoululle myönnettiin eilen, 16.2.2017.

Onko sinulla toiveita kyläläisille tai terveisiä Ekokoulusta kiinnostuneille? 

Nyt on hyvä aika kyläläisten miettiä ilta- ja viikonloppukäyttöä tiloille. Tarkoitus on luoda kolmen kylän yhteinen kokoontumispaikka pienille tai isommillekin juhlille ja tilaisuuksille. Tiloissa voidaan harrastaa liikuntaa, käsitöitä, puutöitä. Hyviä ideoita tilojen kesäkäyttöön kannattaa myös tuoda esille. Naapureihin olen päässyt tutustumaan suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurien kuulemisen yhteydessä ja he kaikki ovat suhtautuneet hankkeeseen iloisen positiivisesti.

Eri toimijoita, jotka haluavat jollain tavalla osallistua omalla osaamisellaan Ekokoulun toimintaan tai sen kehittämiseen, kehotan rohkeasti ottamaan yhteyttä minuun (pekka.mikkonen@laukaa.fi), yrityskoordinaattori Heli Peltolaan (heli.peltola@laukaa.fi) tai elinkeinoasiamies Seppo Niskaseen (seppo.niskanen@laukaa.fi).

Toivon, että saatte paljon hyviä ehdotuksia! Onnea rakennusprojektiin ja kiitos vielä haastattelusta!