Satavuon koulu

eli Laukaan Ekokoulu Vuonteen kylässä Laukaassa
Käyttötarkoitus ja motto: alakoulu ja päiväkoti sadalle lapselle sadaksi vuodeksi
Rakennuttaja/Tilaaja: Laukaan kunta
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Projektinjohtourakoitsija: NCC Suomi Oy
Puuosien toimittaja: CLT Finland Oy
Sisustussuunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy
Sähkö- ja LVI-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Tilavuus: 12 540 m2
Kerrosala: 2 631 m2
Kokonaisala: 2 631 m2
Valmistumisvuosi: 2018

***********************************

Ekokouluprojektin tavoitteena on kehittää ja demonstroida innovatiivinen kiertotalouteen ja lähipalveluihin perustuva ekokoulukonsepti, jossa yhdistyvät terve ja kestävä rakennus, kestävästi tuotettu energiahuolto (lähienergia), lähiruoka ja –liikenne sekä pedagogisen edelläkävijyyden vaatimat tilaratkaisut. 


Laukaaseen uusi kyläkoulu: Ekokoulu! 


Laukaan Ekokoulusta puhuttiin ensi kertaa julkisesti joulukuussa 2013, kun Antti Tourunen kertoi Pentti Rossin kanssa ideoimastaan Ekokoulu-konseptista Laukaan Äijälän kyläillassa. Hän puhui siitä, miten usein lehdissä puhutaan homekouluista ja niiden kalliista korjauksista, vaikka samaan aikaan meillä on yhä käytössä yli satavuotiaitakin koulurakennuksia. Miksei niistä voitaisi ottaa oppia, hän haastoi. Ekokoulu-konsepti perustuisi hirsirakentamiseen nykyaikaisesti toteutettuna. Konseptiin kuuluisivat myös energia-asiat: voisiko koulu tuottaa oman sähkönsä? Entä voitaisiinko koulussa tarjoilla enemmän lähiruokaa kuin yleensä? Tourunen piti hyvänä myös sitä, että mukana olevat yritykset saisivat Ekokoulusta hyvän referenssin, joka auttaisi heitä myymään vastaavanlaisia kokonaisuuksia myös muualle, jopa ulkomaille. Arja Paakkinen jalosti ideaa kysymällä, voitaisiinko lapsia kuljettaa kouluun entistä ympäristöystävällisemmin, biopolttoaineen avulla.
Tourusen idea otettiin Laukaassa hyvin vastaan ja Ekokoulu-hanketta alettiin pistää pystyyn vuonna 2014. Hankkeella oli kunnianhimoiset tavoitteet, ei haluttu vain toimivaa rakennusta vaan koko koulukonseptia tahdottiin uudistaa samalla. Kiinteistölle haluttiin käyttöä myös koulutuntien ulkopuolelle, haluttiin tehdä kylien talo, jossa kyläläiset voisivat juhlia, kokoontua yhteen ja harrastaa. Kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä kirjoitti blogissaan 2014 että ”Tässä kokonaisuudessa lähialue, lähiruoka, lähienergia ja yhteisöllisyys voisivat kohdata nykyajan vaatimuksia vastaavalla ennennäkemättömällä tavalla. Haluamme hankkeessa huomioida mm. lähiyrittäjyyden ja -tuotannon, bioenergian, kyläyhteisöt ja kaikkinaisen resurssiviisauden niin rakenteissa kuin toimintatavoissa”. Vuosien varrella Ekokoulun konsepti onkin herättänyt kiinnostusta ympäri Suomen ja sitä on käyty esittelemässä mm. puukouluseminaarissa, Tekesissä ja eduskunnassa.

Koulu 100 oppilaalle 100 vuodeksi! 


Laukaan kunta teki vuonna 2014 kouluverkkopäätöksen, joka mukaan kyläkoulut Tarvaalassa, Saviolla ja Vuonteella lopetetaan ja niiden tilalle syntyy uusi aluekoulu. Aluekoulun hankeryhmässä oltiin yksimielisesti sitä mieltä, että on fiksuinta panostaa juuri Ekokoulun syntymiseen. Vaikka vanhat koulut päätettiinkin lakkauttaa, ei tuntunut järkevältä siirtää koululaisia yhteisiin väistötiloihin odottamaan uutta aluekoulua. Esimerkiksi tilaelementtiratkaisun raahaaminen väliaikaiseksi aluekouluksi Ekokoulun rakentamisen ajalle ei olisi ollut kestävä, resurssiviisas ja ekologinen ratkaisu. Oppilaat siis jatkavat nykyisissä koulukiinteistöissä, kunnes Ekokoulu valmistuu. Ekokoulun mottona on ”koulu 100 oppilaalle 100 vuodeksi”. Se rakennetaan Vuonteen kylään vanhan kyläkoulun viereen. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti. Vanhojen kyläkoulujen opettajat jatkavat työtään Ekokoulussa, joka otetaan käyttöön syksyllä 2018. Sekä opettajat että oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan koulun suunnitteluun varhaisessa vaiheessa koulun pääsuunnittelijana toimivan Tero Wémanin vetämissä työpajoissa. Lasten kanssa on mietitty mm. Ekokoulun pihavälineitä, joiden suunnittelussa on otettu huomioon kestävä kehitys, yhdessä tekeminen ja turvallisuus. Opettajat ja muu Ekokoulun väki ovat hakeneet uusia ideoita kouluun mm. Oulun yliopistolta, Pudasjärven hirsikampukselta ja Jyväskylän Valteri-koulusta.

Kyläläisten mielipiteitä on kuultu muun muassa heille suunnatuissa kyläilloissa, työpajoissa ja netissä. Ekokoulusta kiinnostuneille yrityksille Laukaan kunta järjesti keväällä 2015 markkinavuoropuhelun, jonka avulla yritykset pääsivät kertomaan parhaita ideoitaan koulun toteuttamisesta. Monivaiheisten tarjouskilpailujen jälkeen projektinjohtourakoitsijaksi valittiin NCC. Koulun runko rakennetaan Alajärvellä valmistetuista CLT-elementeistä. Massiivipuisten elementtien hyviin ominaisuuksiin kuuluu ekologisuuden lisäksi miellyttävä sisäilma, sillä puu tasaa tehokkaasti ilmankosteutta ja lämpötilaa. Koulun lämmitys hoidetaan uusiutuvalla energialla ja sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla.

Kirjoittanut Johanna Janhonen 4.5.2017
Lähikoulut-lehteä varten

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tätä blogia saa kommentoida myös anonyymisti, mutta spämmikommentit poistetaan heti kun ehditään.