keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Ekokoulu aloittaa markkinavuoropuhelun

Ekokoulusta laitettiin Hilmaan tietopyyntöilmoitus, jota seuraa toivottavasti myöhemmin vielä virallinen hankintailmoitus ja tarjouspyynnön julkaisu. Haluamme aloittaa avoimen vuoropuhelun yritysten ja muiden asianomaisten kanssa, jotta myöhemmin mahdollisesti tehtävä kilpailutus onnistuu mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja voimme yhdessä määritellä konseptin tarkempaa sisältöä. Toivottavasti ja mahdollisesti - teemme nyt töitä sen eteen, että kunnanvaltuusto pääsee syksyllä päättämään, tuleeko kolmen kylän yhteisestä koulusta ekokoulu vai ihan perinteinen koulu.

Projektimme tavoitteena on kehittää ja demonstroida innovatiivinen kiertotalouteen ja lähipalveluihin perustuva ekokoulukonsepti, jossa yhdistyvät
  • terve ja kestävä rakennus, 
  • kestävästi tuotettu energiahuolto (lähienergia), 
  • lähiruoka ja –liikenne sekä 
  • pedagogisen edelläkävijyyden vaatimat tilaratkaisut. 
Konsepti pyrkii minimoimaan hiilijalanjäljen sekä tukemaan paikallista yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kiertotalous ja resurssiviisaus ovat olennainen osa konseptia, joita voidaan hyödyntää myös osana opetuksessa. Lyhyesti: suunnittelemme ekologisesti kestävää koulua 100 oppilaalle 100 vuodeksi. Koulun yhteyteen suunnitellaan myös päiväkotia. Hyvässä tapauksessa rakentaminen alkaa ensi vuonna.

"Laukaan kunta käynnistää markkinavuoropuhelun ekokoulukonseptin kehittämisestä ja demonstroinnista. Laukaan kunta kutsuu alan yrityksiä, suunnittelijoita sekä asiantuntijoita kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millainen voisi olla tulevaisuuden ekokoulukonsepti sekä millaisten palveluiden ja tuotteiden kokeilualustana ekokoulukonsepti voisi toimia."

Markkinavuoropuhelu järjestetään 21.4.2015 klo 13.00 – 16.00 Sydän-Laukaan koulun auditoriossa, (Saralinnantie 3, 41340 Laukaa). Tilaisuutta voi todennäköisesti seurata myös etänä.

Tilaisuuden tavoitteena on potentiaalisten toimittajien kartoittaminen ja teknisen vuoropuhelun käynnistäminen hankkeen kehittämisestä ja toteuttamisesta.Workshop-tilaisuudessa kerromme tilaajan tarpeista ja tavoitteista ja alustavista laatumäärityksistä. Osallistujilta toivomme uusia ajatuksia ja näkemyksiä.

Tilaisuuteen toivotaan hankinnan ja suunnittelun kannalta keskeisen toimitusketjun eri osapuolia kuten yrityksiä, joiden toimintaan kuuluu
  • rakennus- tai talotekniikka,
  • uusituva energia,
  • liikennepolttoaineiden valmistus,
  • lähiruoka (sekä ruuan tuottajat että kouluruuan valmistajat) sekä
  • osallistujia loppukäyttäjistä ja muista sidosryhmistä (esim. päiväkoti), joiden toimintaan tuleva ekokoulu voisi liittyä.
Workshop-tilaisuuden jälkeen osallistujat voivat sopia kahdenkeskisiä tapaamisia tekniseen vuoropuheluun, jossa keskustellaan hankittavien palveluiden toiminnallisista vaatimuksista ja muista hankintaan liittyvistä yksityiskohdista. Tarkoituksena on myös kartoittaa potentiaalisia tarjoajia, näiden osaamista sekä hinnoittelu- ja toimintamalleja.

Ilmoittaudu mukaan nyt, jotta osaamme varata riittävästi tarjoilua!

PS. Tämä kirjoitus pohjautuu Jarmo Pasasen kirjoittamaan Hilma-ilmotukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tätä blogia saa kommentoida myös anonyymisti, mutta spämmikommentit poistetaan heti kun ehditään.